English|[登录][注册][会员中心]
Cre.net

首页 > 市场行情 > 美日进出口 > 美国进出口统计

2013年4月美国出口铈铁及其他发火合金

日期:2013-07-29 加入收藏
国家或地区
2013年4月
2013 年 
数量( kg )
海关价值(美元)
数量( kg )
海关价值(美元)
加拿大
45,686
184,956
102,309
570,434
中国
750
79,090
750
79,090
法国
1,005
44,236
11,669
149,907
印度尼西亚
88
36,715
88
36,715
日本
1,054
35,105
11,435
248,872
英国
7,011
22,371
31,669
88,323
巴西
215
12,641
19,723
77,215
巴哈马群岛
496
11,643
505
16,043
泰国
3
9,172
3
9,172
塞尔维亚
162
6,820
162
6,820
玻利维亚
80
5,772
80
5,772
巴拿马
914
3,709
914
3,709
伯利兹
1,860
3,171
5,952
10,147
阿拉伯联合酋长国
101
3,022
601
7,873
墨西哥
57
2,995
2,579
200,459
格林纳达岛
1,911
2,912
5,656
8,736
尼加拉瓜
653
2,649
1,306
5,298
牙买加
653
2,649
2,340
14,307
加蓬
0
0
231
33,189
科威特
0
0
526
77,407
越南
0
0
684
9,216
哥伦比亚
0
0
22,361
31,514
斯洛文尼亚
0
0
229
8,848
德国
0
0
3,495
138,240
新加坡
0
0
598
3,687
土耳其
0
0
4,398
13,664
利比亚
0
0
310
44,251
拉脱维亚
0
0
62
2,580
哥斯达黎加
0
0
5,330
9,197
法属波利尼西亚
0
0
1,378
2,680
特克斯和凯科斯群岛
0
0
1,834
5,323
特立尼达和多巴哥
0
0
1,394
32,754
埃及
0
0
119
4,380
韩国
0
0
35
9,500
捷克共和国
0
0
323
14,746
克罗地亚
0
0
175
6,820
阿根廷
0
0
5,660
23,516
波兰
0
0
1,839
46,534
澳大利亚
0
0
12,068
2,884,786
南非
0
0
237
23,504
台湾
0
0
306
11,795
芬兰
0
0
448
18,432
巴巴多斯岛
0
0
2,714
11,126
荷兰
0
0
4,475
6,510
立陶宛
0
0
890
2,950
瑞士
0
0
49
3,095
香港
0
0
3,656
120,705
新西兰
0
0
846
3,376
丹麦
0
0
2,797
12,833
沙特阿拉伯
0
0
155
22,060
合计
62,699
469,628
277,363
5,178,110

English| 关于我们| 联系方式| 郑重声明| 服务合作| 留言板 | 加入收藏

备案号:蒙ICP备05001521号
蒙·网警15029002000116 
版权所有 CRE.NET 电话:0472-5179242 E-mail:cre@cre.net