English|[登录][注册][会员中心]
Cre.net

首页 > 市场行情 > 美日进出口 > 美国进出口统计

2013年4月美国出口稀土金属、钇、钪及混合金属的无机及有机化合物

日期:2013-07-29 加入收藏
国家或地区
2013年4月
2013 年 
数量( kg )
海关价值(美元)
数量( kg )
海关价值(美元)
越南
35,000
1,716,560
45,454
2,231,305
爱沙尼亚
302,352
1,025,194
428,122
1,503,228
台湾
20,003
1,008,700
20,343
1,094,118
法国
25,140
430,804
50,488
1,275,992
捷克共和国
19,500
306,508
78,476
1,292,775
墨西哥
3,320
229,448
14,559
966,746
英国
1,041
63,739
11,235
625,572
沙特阿拉伯
9,721
60,300
14,073
87,100
新加坡
1,429
60,090
2,989
137,860
加拿大
2,291
58,298
6,546
211,327
中国
2,107
54,225
81,625
7,123,257
德国
85
53,945
139,785
1,413,737
日本
792
34,377
4,632
542,670
韩国
2,233
31,080
22,936
204,190
萨尔瓦多
5,250
16,524
5,250
16,524
巴西
10
15,806
112
30,378
厄瓜多尔
992
15,656
992
15,656
哥斯达黎加
136
8,457
346
19,686
印度
18
5,431
671
85,118
秘鲁
33
5,056
33
5,056
马来西亚
0
0
218
8,155
阿根廷
0
0
54
9,731
波兰
0
0
7,987
310,992
南非
0
0
3
11,650
拉脱维亚
0
0
862
19,485
法属波利尼西亚
0
0
660
2,769
芬兰
0
0
3,936
18,742
荷兰
0
0
107,616
532,500
匈牙利
0
0
1,330
51,740
香港
0
0
51
2,786
智利
0
0
51
10,419
丹麦
0
0
21,197
178,500
以色列
0
0
230
12,607
格林纳达岛
0
0
15,952
6,925
多米尼加共和国
0
0
1,684
6,460
西班牙
0
0
11,500
832,750
特立尼达和多巴哥
0
0
2,452
9,128
合计
431,453
5,200,198
1,104,450
20,907,634

English| 关于我们| 联系方式| 郑重声明| 服务合作| 留言板 | 加入收藏

备案号:蒙ICP备05001521号
蒙·网警15029002000116 
版权所有 CRE.NET 电话:0472-5179242 E-mail:cre@cre.net